תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

שרדונה| מדלית זהב |

שרדונה, ירדן, רמת הגולן 2014

 
 
| מדלית כסף |

שרדונה, פסגות 2014

 
 
| מדלית ארד |

שרדונה, רזרב, מוני 2015

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם