תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

רוזה| מדלית זהב |

רוזה, ברברה, אדמה, תבור 2015

 
 
| מדלית כסף |

רוזה, אבר-רד, עמק האלה 2015

 
 
| מדלית ארד |

רוזה, ואטס 2, כרמל 2015

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם