תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

ממסכים 90 – 120 ₪| מדלית זהב |

ערמון, ציון 2011

 
 
| מדלית כסף |

יהלום, אבני החושן, בנימינה 2012

 
 
| מדלית ארד |

לג'נד, שילה 2013

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם