תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

ממסכים מעל 120 ₪| מדלית זהב |

מוזאיק, שילה 2013

 
 
| מדלית כסף |

מדטרניאן, כרמל 2011

מאונטן פיק, טורא 2013

 
 
| מדלית ארד |

אלפסי, הר אודם 2011

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם