תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

קברנה סוביניון מעל 100 ₪| מדלית זהב |

קברנה סוביניון, סוד שילה 2013

 
 
| מדלית כסף |

קברנה סוביניון, האלון הבודד, גוש עציון 2012

 
 
| מדלית ארד |

קברנה סוביניון, רזרב, בזלת הגולן 2012

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם