תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

פטיט ורדו / פטיט סירה| מדלית זהב |

פטיט ורדו, רמות נפתלי 2013

 
 
| מדלית כסף |

פטיט ורדו, לגסי, טפרברג 2013

 
 
| מדלית ארד |

פטיט סירה, לגסי, טפרברג 2013

פטיט סירה, רזרב, רקנאטי 2013

פטיט סירה, רזרב, מוני 2014

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם