תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

מלבק / מרסלאן| מדלית זהב |

מלבק, רזרב, מוני 2014

 
 
| מדלית כסף |

מלבק, אסנס, טפרברג 2013

 
 
| מדלית ארד |

מרסלאן, רזרב, רקנאטי 2014

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם