תחרויות יין

אשכול הזהב 2016

קברנה סוביניון (יקבי בוטיק קטנים)| מדלית זהב |

קברנה סוביניון, ברניקי 2013

 
 
| מדלית כסף |

קברנה סוביניון, שמחון 2013

 
 
| מדלית ארד |

קברנה סוביניון, דולבאי, נחל עמוד 2011

קברנה סוביניון, רמות נפתלי 2011

תחרויות עבר: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
חזרה לדף הקודם